Sweet Communication

Sweet Communication grundades 2019 av ett ungt och innovativt team med många år av erfarenhet inom kundservice, marknadsundersökningar och försäljning. Genom att bedriva verksamheten i Thailand kan vi erbjuda våra anställda en annorlunda vardag med utmanande arbetsuppgifter och en fritid med helt nya möjligheter. Sweet Communication har självfallet BOI-licens (Board of Investment) för att kunna anlita icke-thailändsk arbetskraft.

Tillsammans ökar vi dina kunders lojalitet

Vi kan kundrelationer. Ni kan era kunder och ert erbjudande. I samråd med dig som uppdragsgivare tar vi fram lösningar för att öka kundnöjdhet och därmed retension.

God kommunikation i alla led

Vi vet värdet av goda dialoger mellan företag och deras kunder, både för att skaffa nya kunder och behålla de ni redan har. Därför följer vi löpande upp med er och våra medarbetare så att rätt saker kommuniceras över tid. Helt enkelt en kommunikationsprocess som vi gör gemensamt.

Expertis är en bra början

Vår ambition är alltid att bli experter på våra kunders erbjudande och de problem och behov det löser för kunderna. Vi vet att grundlig kännedom är den bästa grunden för att bygga förtroende hos kundens kund.

Vi är din personliga service

Kunder förväntar sig personlig service och rätt utförd så höjer den kundupplevelsen. Den kan till och med vända en negativ händelse till något som stärker kundrelationen. Våra medarbetare vet hur man med personlig service gynnar relationen och bygger lojalitet.

Alltid feedback

Vi ber alltid era kunder om feedback. Varför? För att det i en och samma handling uppnår två syften. Det visar kunden att vi uppmärksammar dem och deras åsikter. Och det ger oss underlag för att utveckla både våra metoder och ert erbjudande.